GAMA MYO BİRİM SORUMLUSU

Öğr. Gör. Nilgün MUTLU
0312 380 00 26/ Dahili:2617
nilgunozturk@ankara.edu.tr

Engelsiz Ankara Üniversitesi için yapılanlar;

Programlarımıza bugüne kadar kaydolmuş  öğrenciler için engellilik durumlarının gerektirdiği şekilde sınav yapma, öğrenimlerini kolaylaştırmak için kendilerine ders materyali verme, engellerini ortadan kaldırmak için  Ankara Üniversitesi Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi ile koordineli olarak çözüm geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

Üniversitemizin “Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi”  Ankara Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personel ile üniversite öğrencilerinin gereksinimlerini karşılayarak üniversite içinde düzenlenen akademik ve akademik olmayan tüm etkinliklere katılmalarını ve böylece başarılarını artırmayı hedefleyen hizmetlerin tümünü amaç edinmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.