1-Müdür
2-Müdür Yardımcıları
3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri
5-Yüksekokul Sekreteri
6-Yönetici Sekreterliği
7-Bölüm Başkanları
8-Akademik Personel
9-Personel İşleri
10-Öğrenci İşleri
11-Mali İşler
12-Taşınır-Kayıt-İşleri
13-İdari ve teknik Hizmetleri
14-e- Beyas ve Evrak İşleri
15-İç Kontrol Birimi
16-Temizlik Personeli