Birim Tarafından Sağlanan Hizmetler

Fiziksel düzenlemeler

• Öncelikli park yeri

• Tuvaletler

•Merdivenler

• Sınıfların yerini değiştirme

• Sınıfları engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleme (sandalyeler, vb..)

Akademik hizmetler

• Öğretim elemanları öğrencinin gereksinim duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ile gerekçeleri konusunda bilgilendirme.

• Derste not tutmak için yardımcı olmak.