Yüksekokul Yönetici Sekreterliği
“Akademik Faaliyet Raporu” İş Akış Süreci
Yüksekokul-Kurulu-İş-Akış-Süreci
Yüksekokul-Kurulu-Üyelikleri-Yönetim-Kurulu-Üyelikleri-İşlemleri
Yüksekokul-Yonetim-Kurulu-İş-Akış-Süreci
 
Personel İş Akış Şemaları
40-a-40-b-40-c-40-d-ve-31.-Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri
Adaylık Kaldırma İşlemleri
Akademik Kadro İlanı
Akademik-ve-İdari-Kadrolara-İlişkin-İptal-İhdas-İşlemleri
Akademik-ve-İdari-Personel-Nakil-İşlemleri
Akademik-ve-İdari-Personel-Terfi-İşlemleri
Aylıksız-İzinler-ve-Sağlık-İzinleri
Bilgi-Edinme-Başvuru-İşlemleri
Disiplin-Soruşturması
Görev-Atama-İşlemleri
Görevde-Yükselme-ve-Ünvan-Değişikliği-İşlemleri
Jüri üyeliği ücreti ödenmesi
Sözleşmeli-Yabancı-Uyruklu-Öğretim-Elemanı-Atama-İşlemleri
Yardımcı-Doçent-Öğretim-Görevlisi-Araştırma-Görevlisi-ve-Uzman-Görev-Süresi-Uzatma-İşlemleri
Yıllık-İzin-ve-Mazeret-İzinleri
Yurtiçi-ve-Yurt-Dışı-Görevlendirmeler
 
Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları
Çiftanadal_yandal
Ders_kaydi_danismanlik
Ders_muafiyet
Disiplin-Soruşturması-İşlemleri
Erasmus-Ders-Verme-Hareketliliği-İş-Akış-Süreci
Erasmus-Eğitim-Alma-Hareketliliği-İş-Akış-Süreci
Erasmus-Öğrenim-Hareketliliği-İş-Akış-Süreci-1
Erasmus-Staj-Hareketliliği-İş-Akış-Süreci
Farabi-Değişim-programı-Gelen
Farabi-Değişim-programı-Giden
İlisik_kesme
Kayip_diploma
Kayit_dondurma
Kontenjan_belirleme
Lise_diploma
Mazeret-Sınavı
Mezuniyet
Öğrenci_temsilciligi
Okutulacak_dersler
Sinav_itiraz
Yaz_ders_acma1
Yaz_ders_alma
İşe Başlama ve İş Akış Şeması
 
Mali İşler İş Akış Şemaları
Yolluklar
Doğalgaz/Su Avans Açma/Kapama
Elektrik Faturası
Telefon Faturası
Personel Maaş İşlemleri
Aylık-Akademik-ve-İdari-Personel-Maaş-Ödenmesi İş Akış Süreci
Aylık-Ek-Ders-Ücreti-Ödenmesi İş Akış Süreci
AvansKredi-Yoluyla-Mal-Alımı İş Akış Süreci
Bakım-Onarım İş Akış Süreci
Doğrudan-Temin-Yoluyla-Bakım-Onarım-Yapımı İş Akış Süreci
Doğrudan-Temin-Yoluyla-Hizmet-Alımı İş Akış Süreci
Doğrudan-Temin-Yoluyla-Mal-Alımı İş Akış Süreci
Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi İş Akış Şeması
 
Taşınır Birimi İş Akış Şemaları
Taşınır Mal İşlemleri İş Akış Şeması
Dayanıklı-Taşınırların-Numaralandırılması
Sayım-ve-Sayım-Sonrası-Yapılacak-İşlemler
Taşınır-Çıkış-İşlemleri
Taşınır-Giriş-İşlemleri
Taşınır-Yönetim-Hesabı-Cetveli
 
Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri İş Akış Şemaları
Evrak Kayıt İşlemleri