Staj Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Mehmet DURSUN , Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Uğur YEDEKÇİOĞLU, Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

Kenan ÖZEL, Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

İntibak ve Muafiyet Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Okay SABANCA , Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Uğur YEDEKÇİOĞLU, Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

Kenan ÖZEL, Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

Disiplin Kurulu Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Prof. Dr. Ziya TELATAR, Müdür -GAMA Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Doç. Dr. Fikret ARI, Müdür Yardımcısı – GAMA Meslek Yüksekokulu

Mehmet DURSUN, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Okay SABANCA, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Burs Değerlendirme Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Mehmet DURSUN, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Uğur YEDEKÇİOĞLU, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Kenan ÖZEL, Öğretim Görevlisi – Gama Meslek Yüksekokulu

Satınalma Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI
Kenan ÖZEL, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu
ÜYELER
Hakkı CAN, Yüksek Okul Sekreteri – GAMA Meslek Yüksekokulu (Başkan Vekili)
Mehmet YAPAR, Teknisyen – GAMA Meslek Yüksekokulu 

Muayene Kabul Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Doç. Dr. Fikret ARI, Müdür Yardımcısı -GAMA Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Hakkı CAN, Yüksekokul Sekreteri  – GAMA Meslek Yüksekokulu

Mehmet YAPAR, Teknisyen – GAMA Meslek Yüksekokulu

Hurda Tespit Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Uğur YEDEKÇİOĞLU, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Uğur KASAP, Memur – GAMA Meslek Yüksekokulu

Sevinç KABAK, Memur – GAMA Meslek Yüksekokulu

Sayım Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

Hakkı CAN, Yüksekokul Sekreteri  – GAMA Meslek Yüksekokulu

ÜYELER

Uğur KASAP, Memur– GAMA Meslek Yüksekokulu

Mehmet YAPAR, Teknisyen – GAMA Meslek Yüksekokulu

Birim Kalite Komisyonu

Birim Sorumlu Başkanı 

Prof. Dr. Ziya TELATAR, Müdür -GAMA Meslek Yüksekokulu

Birim Sorumlu Başkan Yardımcısı

Öğr.Gör. Mehmet DURSUN (Müdür Yrd.) -GAMA Meslek Yüksekokulu

Birim Kalite Temsilcileri

Uğur YEDEKÇİOĞLU, Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu
Nilgün MUTLU,Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Bölüm Kalite Temsilcisi

Okay SABANCA,Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Kenan ÖZEL,Öğretim Görevlisi – GAMA Meslek Yüksekokulu

Üye

Hakkı CAN, Yüksekokul Sekreteri  – GAMA Meslek Yüksekokulu

Sevinç KABAK, Memur– GAMA Meslek Yüksekokulu