Prof. Dr. Ziya TELATAR, Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Fikret ARI, Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehmet DURSUN, Yüksekokul Müdür Yardımcısı