•  İlgili alanda lisans mezunu olmak
  •  Vereceği ders için yeterli uzmanlık alanına sahip olmak
  •  Alan yeterliliğine sahip olmak